ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №110 Слънчева мечта - сграда 2

Набор 2016


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 1 места


Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места


Списък чакащи по общи критерии за 0 места

1.КСИ1600569211.0
Деца със сменен набор
1.РПИ1700402910.0
2.РВТ170091819.0
3.ВАЛ170058017.0