ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №130 Приказка

Набор 2015


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 0 места


Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места


Списък чакащи по общи критерии за 0 места

1.СИВ1501184012.0
2.САА1500555610.0
3.БКВ150114379.0
4.ИФФ150121748.0
5.СПА150121757.0