ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №112 Детски свят

Набор 2015


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 0 места


Списък чакащи с хронични заболявания за 1 места


Списък чакащи по общи критерии за 0 места

1.ААС1501175512.0
2.ДГГ1500852912.0
3.ВСИ1501013011.0
4.ААМ1501023110.0
5.КИД1501004410.0
6.ВВЦ150055429.0
7.ВСС150018119.0
8.КЮХ150115579.0
9.НГГ150062359.0
10.ССД150117969.0
11.ИИК150100607.0
Деца със сменен набор
1.СПТ1600846212.0
2.ТАЛ1600276712.0