ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №27 Детска китка - сграда ул. Иван Кулин

Набор 2016


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 1 места


Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места


Списък чакащи по общи критерии за 1 места

1.АВП1601220610.0
2.ТЦЦ160088436.0
Деца със сменен набор
1.ННА170084424.0