ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №81 Лилия (с яслени групи)

Набор 2013


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 0 места

Деца със сменен набор
1.НВМ1200129919.0

Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места


Списък чакащи по общи критерии за 0 места