ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №117 Надежда (с яслени групи)

Набор 2016


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 0 места


Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места


Списък чакащи по общи критерии за 0 места

1.ЕДК1600767312.0
2.КСБ1601048312.0
3.ВАС1600646611.0
4.ЗИХ1600644511.0
5.АКЗ1600972910.0
6.ДАД1600039410.0
7.ДВИ1600887010.0
8.КТМ1600999510.0
9.РТМ1600999410.0
10.ГХС160118499.0
11.ДХЦ160068779.0
12.ЖСА160091049.0
13.ЕБК160028998.0
14.АСС160101327.0
15.ДДД160082447.0
16.МДГ160075515.0
Деца със сменен набор
1.ВКГ170111269.0
2.ХМА170077359.0