ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №117 Надежда (с яслени групи)

Набор 2016


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 0 места


Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места


Списък чакащи по общи критерии за 0 места

1.ЕДК1600767312.0
2.КСБ1601048312.0
3.ВАС1600646611.0
4.ДАД1600039410.0
5.КТМ1600999510.0
6.РТМ1600999410.0
7.АКЗ160097299.0
8.ГХС160118499.0
9.ДХЦ160068779.0
10.ЖСА160091049.0
11.ЕБК160028998.0
12.АСС160101327.0
13.ДДД160082447.0
14.МДГ160075515.0
Деца със сменен набор
1.ВКГ170111269.0
2.ССА170013148.0
3.ТСИ170068828.0