ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №65 Слънчево детство - почасова организация

Набор 2016


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 0 места


Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места

Деца със сменен набор
1.ННВ1700538413.0

Списък чакащи по общи критерии за 0 места

1.КМА160115259.0
Деца със сменен набор
1.СЮА170088367.0