ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №173 Звънче - сграда Алиса

Набор 2016


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 1 места


Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места


Списък чакащи по общи критерии за 0 места

Деца със сменен набор
1.ММИ1700121513.0
2.ВТД1701067612.0
3.МДР1700203812.0
4.ФЕЦ1701135212.0
5.ДАЧ1700248511.0