ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №149 Зорница

Набор 2016


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 1 места


Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места


Списък чакащи по общи критерии за 0 места

1.ИТД1600143612.0
2.МЗД1600174512.0
3.НДГ1600458112.0
4.ААА160106149.0
5.ЛАН160117299.0
6.СТС160119879.0
7.БИС160117337.0
Деца със сменен набор
1.МАБ1700008513.0
2.МВМ1700722713.0
3.ААД1700206210.0
4.ККН1700017810.0
5.САТ170050279.0