ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №149 Зорница - сграда 2

Набор 2016


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 1 места


Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места


Списък чакащи по общи критерии за 0 места

1.ГАГ1601208411.0
2.БИС160117338.0
Деца със сменен набор
1.ААД1700206211.0
2.КИИ170068679.0
3.САТ170050279.0