ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №121 - филиал с. Доброславци

Набор 2017


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 0 места


Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места


Списък чакащи по общи критерии за 0 места

1.АКС1701001812.0
2.ТТГ1700774512.0
3.АЛЦ1701037611.0
4.МАЛ170111844.0
Деца със сменен набор
1.НБГ180064804.0