ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ПГ в 83 ОУ "Елин Пелин" (полудневна организация)

Набор 2013


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 0 места


Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места


Списък чакащи по общи критерии за 2 места