ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №126 Тинтява - сграда 2

Набор 2015


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 0 места


Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места


Списък чакащи по общи критерии за 2 места

1.ИСМ1500270911.0
2.БКВ1501143710.0
3.НВС1501202010.0
4.РНС1501154210.0
5.САР1501094710.0
6.СИВ1501184010.0
7.ХЕН1501175910.0
8.АЗС150118269.0
9.АРН150053309.0
10.ЕТН150118289.0
11.АСК150113398.0
12.ДНН150113198.0
13.МЯК150082398.0
14.ССС150088618.0
15.ТНА150114898.0
16.ЦИК150058438.0
17.ССП150117587.0
18.ААО150062935.0
19.ЕЕГ150120334.0