ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №155 Веселина

Набор 2015


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 0 места


Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места

1.МИД1500987913.0

Списък чакащи по общи критерии за 0 места

1.ААР1500402012.0
2.АИЖ1500050812.0
3.ВДД1500327212.0
4.ВЖН1500159712.0
5.ЕЗБ1500172812.0
6.ИОВ1500193212.0
7.КСК1500058912.0
8.НБМ1500174112.0
9.ДДН1500379211.0
10.МДЦ1500354410.0
11.БМК150118498.0