ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №75 Сърчице (с яслени групи)

Набор 2016


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 0 места


Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места


Списък чакащи по общи критерии за 0 места

1.БЯВ1600485912.0
2.КМП1600010111.0
3.МММ1600134811.0
4.СМТ1600659311.0
5.ССА1600904111.0
6.БЗА1600296910.0
7.ДДД160082447.0
8.ИАЯ160108007.0
Деца със сменен набор
1.ВГМ170031359.0
2.ВКГ170111269.0
3.ЕВМ170059909.0