ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №40 Д-р Г. Ангушев

Набор 2014


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 0 места


Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места


Списък чакащи по общи критерии за 1 места

1.НГН1401177810.0
2.ИАВ140065059.0
3.КМН140019969.0
4.ВДВ140124477.0
5.ВДЧ140123697.0