ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №49 Радост (с яслени групи)

Набор 2016


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 1 места


Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места

1.СДР1601173810.0

Списък чакащи по общи критерии за 0 места

1.АДК1600584112.0
2.АХХ1601002212.0
3.ДЕТ1600534112.0
4.ЕВБ1600473412.0
5.ЙЙК1600237312.0
6.ТБК1600116312.0
7.ТНЙ1600610212.0
8.АМД1600981511.0
9.АСГ1601027411.0
10.АСС1601013211.0
11.БЯГ1601071011.0
12.ДМБ1600426511.0
13.ЕБТ1600194211.0
14.ЕДД1601208811.0
15.ИИВ1600992311.0
16.ИЛД1600459711.0
17.КОТ1601134811.0
18.КПД1601033011.0
19.ЛАА1600968711.0
20.ССЦ1601100811.0
21.АГА1600619310.0
22.АГД1600096110.0
23.ВВБ160017889.0
24.КНА160037599.0
25.НВК160100899.0
26.ННГ160108679.0
27.НИГ160031288.0
28.ЮДИ160115888.0
29.БРК160110477.0
30.БФФ160113697.0
31.ВМП160089517.0
32.ДМД160103617.0
33.ДЩД160012367.0
34.КНК160055957.0
35.КРИ160072447.0
36.МДР160101806.0
37.НГГ160110225.0
38.ТТХ160112605.0
39.ЕКК160023724.0
Деца със сменен набор
1.ЙМИ1700057912.0