ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Столична община

ДГ №63 Слънце (с яслени групи)

Набор 2016


КЛАСИРАНЕ

Списък чакащи по СОП за 1 места


Списък чакащи с хронични заболявания за 0 места


Списък чакащи по общи критерии за 0 места

Деца със сменен набор
1.МВМ1700722711.0
2.КИИ1700686710.0
3.ААД170020627.0