ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
Ремонти и нови места

През 2019 г. продължава строителството на 7 нови сгради на детски градини, започнало през 2018 г. и стартира строителството на още 8 нови сгради на детски градини, както следва:

Обект

Година на започване

Година на завършване

Изграждане на нова ДГ за 6 групи (2 яслени и 4 градински), м. „Кръстова вада“, район „Лозенец“

2018

2019

Разширение за 2 групи (1 яслена и 1 градинска) и физкултурен салон към ДГ № 60, кв. Княжево, район „Витоша“

2018

2019

Разширение за 3 градински групи, обслужващ блок и физкултурен салон към ДГ № 37, кв. Павлово, район „Витоша“

2018

2019

Изграждане на двуетажна пристройка – разширение за 3 групи (1 яслена и 2 градински) и ФС и основен ремонт на дворната инфраструктура на ДГ № 12, район „Студентски“

2018

2019

Изграждане на нова сграда за 6 групи (2 нови яслени групи) на ДГ № 135, на мястото на съществуваща етернитова за 4 групи, кв. Курило, район „Нови Искър“

2018

2019

Реконструкция на съществуващата етернитова сграда за 9 групи и разширение за 2 групи (1 яслена и 1 градинска) и физкултурен салон на ДГ № 96, район „Искър“

2018

2019

Реконструкция на съществуващата етернитова сграда за 4 групи и изграждане на физкултурен салон на ДГ № 124, район „Красно село“

2018

2020

Изграждане на нова ДГ за 8 групи (2 яслени и 6 градински), м. „Манастирски ливади-изток“, район „Триадица“

2019

2021

Изграждане на нова ДГ за 6 групи (2 яслени и 4 градински), м. „кв. Овча Купел“, район „Овча купел“

2019

2020

Изграждане на нова ДГ за 6 групи (2 яслени и 4 градински), м. „Горна баня“, район „Овча купел“

2019

2020

Преустройство, реконструкция и надстройка на основната сграда на ДГ № 20 и изграждане на пристройка-разширение, за общо 8 групи (4 нови), район „Подуяне“

2019

2020

Реконструкция на съществуващата етернитова сграда за 10 групи на ДГ № 36, район „Искър“

2019

2020

Реконструкция на етернитова сграда за 10 групи на ДГ № 31, район „Люлин“

2019

2020

Реконструкция на етернитова сграда на ДГ № 30, м. „Дианабад“, район „Изгрев“

2019

2020

Реконструкция на етернитова сграда за 8 групи, разширение за 4 групи, основен ремонт на дворна инфраструктура на ДГ № 16, район „Студентски“

2019

2020

 

Забележка: Местата за прием на деца в новоизградените сгради на детски градини се обявяват в сайта на ИСОДЗ и ПГУ.