ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
Ремонти и нови места

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 15.01.2021 ГОДИНА

ЗАВЪРШЕНИ

Обект Район Възложител Брой нови места Брой реновирани места (пожароопасни и етернитови сгради)
1 ДГ № 135, кв. "Курило", район "Нови Искър" - нова сграда за 6 групи на мястото на старата НОВИ ИСКЪР Кмет на район "Нови Искър" 45 100
2 ДГ № 124, район „Красно село“ – реконструкция на етернитова сграда за 4 групи и изграждане на физкултурен салон КРАСНО СЕЛО Кмет на район "Красно село" 0 100
3 ДГ № 36, район „Искър“ – реконструкция на съществуващата етернитова сграда за 10 групи ИСКЪР Кмет на район "Искър" 0 250
4 ДГ № 31, район „Люлин“ – реконструкция на етернитова сграда за 10 групи ЛЮЛИН Кмет на район "Люлин" 0 250
5 ДГ № 89, район "Кремиковци" - основен ремонт на сграда с яслени групи, кв. Враждебна КРЕМИКОВЦИ Кмет на район "Кремиковци" 20 20
6 Основен ремонт/реконструкция на ДГ № 51, район "Илинден" ИЛИНДЕН Кмет на район "Илинден" 0 273
7 ДГ № 153, район „Илинден“ – пристройка за 4 групи, кухненски блок и административно-учебна част ИЛИНДЕН Кмет на Столична община 0 100
8 Основен ремонт/реконструкция на ДГ № 42, район "Връбница ВРЪБНИЦА Кмет на Столична община 0 250
9 ДГ № 167, район "Триадица" - разкриване на нова група ТРИАДИЦА Кмет на район "Триадица" 25 0


В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обект Район Дата на започване Дата на завършване Възло-жител Брой нови места Брой реновирани места (пожароопасни и етернитови сгради) Забележка
1 Изграждане на нова ДГ за 6 групи (2 яслени и 4 градински), м. „Кръстова вада“, район „Лозенец“ ЛОЗЕНЕЦ фев.18 окт.20 Кмет на район "Лозенец" 140 0 Има забавяне. Извършват се довършителни дейности.
2 ДГ № 30, район „Изгрев“ – реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки по енергийна ефективност на съществуващата етернитова сграда ИЗГРЕВ фев.20 дек.20 Кмет на район "Изгрев" 0 200 Поради възникнали непредвидени обстоятелства в процеса строителство се очаква забавяне със срока на завършване на обекта до началото на 2021 година.
3 ДГ № 4, район „Витоша“ – разширение за 3 групи и физкултурен салон ВИТОША окт.19 фев.21 Кмет на район "Витоша" 70 0  
4 Нова детска градина за 6 групи, район „Овча купел“, м. „кв. Овча купел“ ОВЧА КУПЕЛ окт.19 мар.21 Кмет на район
"Овча купел"
140 0  
5 ДГ № 20, район „Подуяне“ – преустройство, реконструкция и надстройка на основната сграда и изграждане на пристройка-разширение за общо 8 групи (2 нови) ПОДУЯНЕ дек.19 юни.21 Кмет на район "Подуяне" 50 150  
6 Изграждане на нова детска градина за 5 групи за нуждите на ДГ № 197, м. „кв. Филиповци“, район „Люлин“ ЛЮЛИН юли.20 окт.21 Кмет на район "Люлин" 25 100  
7 ДГ № 16, район „Студентски“ – реконструкция на етернитова сграда за 8 групи, разширение за 4 групи, основен ремонт на дворна инфраструктура с изграждане на нови и реконструкция на съществуващи площадки за игра и спорт на открито СТУДЕНТСКИ май.20 дек.21 Кмет на район "Студентски" 100 200  
8 Нова детска градина за 8 групи, район „Триадица“, м. „Манастирски ливади-изток“ ТРИАДИЦА юни.20 дек.21 Кмет на Столична община 190 0  
9 Изграждане на пристройка към сграда на детска ясла № 31, район „Красно село“ КРАСНО СЕЛО   - 40 календарни дни - за проектиране; - 149 календарни дни - за строителство (от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка) Столична община 46 0  
10 Изграждане на пристройка към сграда на детска ясла № 35, район „Триадица“ ТРИАДИЦА   - 40 к.д. - проектиране; - 149 к.д. - строителство (от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка) Столична община 92 0  
11 Нова сграда за 5 групи към ДГ № 116, м. „Павлово-Бъкстон“, ул. "Ал. Пушкин" № 2 ВИТОША сеп.20 мар.22 Кмет на район "Витоша" 60 65  
12 Изграждане на нова детска градина за 2 групи, кв. „Сеславци“ КРЕМИКОВЦИ ное.20 май.22 Кмет на район "Кремиковци" 50 0  
13 Изграждане на нова ДГ за 6 групи, кв. 32, м. "Горна баня" ОВЧА КУПЕЛ дек.20 апр.22 Кмет на район
"Овча купел"
140 0  
14 ДГ № 119 "Детска планета"- разширение за 3 групи, административна част и обновяване на старата сграда ВЪЗРАЖДАНЕ дек.20 апр.22 Кмет на район "Възраждане" 70 0