ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
Ремонти и нови места

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ
(към 15 септември 2020 г.)


ЗАВЪРШЕНИ

Обект

Район

Възложител

Брой нови места

Брой реновирани места (пожароопасни и етернитови сгради)

1

ДГ № 135, кв. "Курило", район "Нови Искър" - нова сграда за 6 групи на мястото на старата.

НОВИ ИСКЪР

Кмет на район "Нови Искър"

45

100

2

ДГ № 124, район „Красно село“ – реконструкция на етернитова сграда за 4 групи и изграждане на физкултурен салон.

КРАСНО СЕЛО

Кмет на район "Красно село"

0

100

3

ДГ № 36, район „Искър“ – реконструкция на съществуващата етернитова сграда за 10 групи.

ИСКЪР

Кмет на район "Искър"

0

250

4

ДГ № 31, район „Люлин“ – реконструкция на етернитова сграда за 10 групи.

ЛЮЛИН

Кмет на район "Люлин"

0

250

5

ДГ № 89, район "Кремиковци" - основен ремонт на сграда с яслени групи, кв. Враждебна.

КРЕМИКОВЦИ

Кмет на район "Кремиковци"

20

20

6

Основен ремонт/реконструкция на ДГ № 51, район "Илинден".

ИЛИНДЕН

Кмет на район "Илинден"

0

273В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обект

Район

Дата на започване

Дата на завършване

Възложител

Брой нови места

Брой реновирани места (пожароопасни и етернитови сгради)

Забележка

1

Изграждане на нова ДГ за 6 групи (2 яслени и 4 градински), м. „Кръстова вада“, район „Лозенец“.

ЛОЗЕНЕЦ

фев.18

окт.20

Кмет на район "Лозенец"

140

0

Има забавяне. Извършват се довършителни дейности.

2

ДГ № 30, район „Изгрев“ – реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки по енергийна ефективност на съществуващата етернитова сграда.

ИЗГРЕВ

фев.20

дек.20

Кмет на район "Изгрев"

0

200

Поради възникнали непредвидени обстоятелства в процеса строителство се очаква забавяне със срока на завършване на обекта до началото на 2021 година.

3

ДГ № 153, район „Илинден“ – пристройка за 4 групи, кухненски блок и административно-учебна част.

ИЛИНДЕН

юли.19

дек.20

Кмет на Столична община

0

100


4

ДГ № 4, район „Витоша“ – разширение за 3 групи и физкултурен салон.

ВИТОША

окт.19

фев.21

Кмет на район "Витоша"

70

0


5

Нова детска градина за 6 групи, район „Овча купел“, м. „кв. Овча купел“.

ОВЧА КУПЕЛ

окт.19

мар.21

Кмет на район "Овча купел"

140

0


6

ДГ № 20, район „Подуяне“ – преустройство, реконструкция и надстройка на основната сграда и изграждане на пристройка-разширение за общо 8 групи (2 нови).

ПОДУЯНЕ

дек.19

юни.21

Кмет на район "Подуяне"

50

150


7

Изграждане на нова детска градина за 5 групи за нуждите на ДГ № 197, м. „кв. Филиповци“, район „Люлин“.

ЛЮЛИН

юли.20

окт.21

Кмет на район "Люлин"

25

100


8

ДГ № 16, район „Студентски“ – реконструкция на етернитова сграда за 8 групи, разширение за 4 групи, основен ремонт на дворна инфраструктура с изграждане на нови и реконструкция на съществуващи площадки за игра и спорт на открито.

СТУДЕНТСКИ

май.20

дек.21

Кмет на район "Студентски"

100

200


9

Нова детска градина за 8 групи, район „Триадица“, м. „Манастирски ливади-изток“.

ТРИАДИЦА

юни.20

дек.21

Кмет на Столична община

190

0


10

Основен ремонт/реконструкция на ДГ № 42, район "Връбница"

ВРЪБНИЦА

авг.19

сеп.20

Кмет на Столична община

0

250


11

ДГ № 167, район "Триадица" - разкриване на нова група.

ТРИАДИЦА

авг.20

окт.20

Кмет на район "Триадица"

25

0


12

Изграждане на пристройка към сграда на детска ясла № 31, район „Красно село“.

КРАСНО СЕЛО


40 календарни дни - за проектиране
149 календарни дни - за строителство (от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка)

Столична община

46

0


13

Изграждане на пристройка към сграда на детска ясла № 35, район „Триадица“.

ТРИАДИЦА


40 к.д. - проектиране
149 к.д. - строителство (от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка)

Столична община

92

0
Забележка: Местата за прием на деца в новоизградените сгради се обявяват в сайта на ИСОДЗ и ПГУ.

Писмо рег. № СОА20-ВК08-6840/03.06.2020 г. от доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на Столична община до кметовете на райони относно предоставянето на актуална информация за хода на изпълнение на предвидените за 2020 г. строително-монтажни работи в общинските училища и детски градини
Писмо рег. № СОА20-ВК08-6839/03.06.2020 г. от доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на Столична община до кметовете на райони относно информация за предоставените за ползване сгради на бивши детски градини и ясли