ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

03.02.2021 Отсъствия на децата, записани за задължително предучилищно образование


Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-09-307/03.02.2021 г. на министъра на образованието, в периода от 03.02.2021 г. до 28.02.2021 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование, в детски градини и в училища на територията на Столична община, са отсъствия по уважителни причини и са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора.

Столична община