ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

16.01.2021 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 16.01.2021 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2014
Класирани са 25 деца

Набор 2015
Класирани са 30 деца

Набор 2016
Класирани са 28 деца

Набор 2017
Класирани са 60 деца

Набор 2018
Класирани са 36 деца

Набор 2019
Класирани са 10 деца

Набор 2020
Класирани са 0 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 16.01.2021 г.

Днес родителите на всички деца, участвали в класирането, ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 18.01.2021 до 29.01.2021 г..

Столична община