ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

16.01.2021 Публични регистри на жребия от 15.01.2021 г.

Публикуваме регистрите на жребия, теглен за граничните групи по време на класирането, извършено на 15.01.2021 г.

Регистър на случайните номера с точното време на генериране:

ISODGGenerator.log

Регистър на жребия за граничните групи с точно време на присвояване на случайни номера на всяко дете и списък на класираните за всяка гранична група:

ISODGRegister.log

Столична община