ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

11.01.2021 На вниманието на родителите на децата, кандидатстващи за прием през учебната 2021/2022 г.

Уважаеми родители,

Съгласно Календара на събитията през 2021 г., публикуван на страницата на ИСОДЗ и ПГУ, свободните места за прием през учебната 2021/2022 г. ще бъдат обявени на 29.03.2021 г. Първото класиране ще се извърши под граждански контрол на 14.05.2021 година.

Приемът за учебната 2021/2022 г. в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и подготвителните групи в общинските училища, ще се осъществява съгласно Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, в сила от 01.03.2021 г.

Въвеждат се критерии за кандидатстване, свързани с промяната на постоянния/настоящия адрес на един от родителите - за яслена и първа градински групи и на детето - за втора, трета и четвърта градински групи на територията на СО. Критерий № 5 от Раздел III., КРИТЕРИИ, чл. 18: "Дете, което посещава/е посещавало общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца от последните 12 месеца преди датата на класиране - 1 т. " ще се прилага за децата, родени през 2018 и 2019 г. Критерият се отменя от 1 март 2023 година.

Столична община