ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

21.11.2020 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 21.11.2020 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2014
Класирани са 9 деца

Набор 2015
Класирани са 9 деца

Набор 2016
Класирани са 38 деца

Набор 2017
Класирани са 59 деца

Набор 2018
Класирани са 105 деца

Набор 2019
Класирани са 15 деца

Набор 2020
Класирани са 0 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 21.11.2020 г.

Днес родителите на всички деца, участвали в класирането, ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 23.11.2020 до 27.11.2020 г..

Столична община