ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

16.11.2020 Нови свободни места в ДГ № 42 "Чайка", район "Връбница"

Уважаеми родители,

Във връзка с приключващия ремонт в ДГ № 42 "Чайка" в ИСОДЗ и ПГУ са обявени следните свободни места:
- Деца, родени през 2018 г.- 48 места по общ ред; 6 места за деца с хронични заболявания.
- Деца, родени през 2017 г.- 2 места по общ ред.

Дирекция "Образование"
Столична община