ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

23.10.2020 Алгоритъм за действие при случай на Covid-19 в образователна институция

Уважаеми родители,

Столична община Ви уведомява за приетия от СРЗИ Алгоритъм за действие при случай на Covid-19 в образователна институция