ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

17.10.2020 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 17.10.2020 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2014
Класирани са 23 деца

Набор 2015
Класирани са 23 деца

Набор 2016
Класирани са 35 деца

Набор 2017
Класирани са 41 деца

Набор 2018
Класирани са 13 деца

Набор 2019
Класирани са 9 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 17.10.2020 г.

Днес родителите на всички деца, участвали в класирането, ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 19.10.2020 до 23.10.2020 г..

Столична община