ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

09.10.2020 Заповед № РД-01-549/30.09. 2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г.


Писмо на СРЗИ относно Заповед № РД-01-549/30.09. 2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г.