ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

03.10.2020 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 03.10.2020 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2014
Класирани са 30 деца

Набор 2015
Класирани са 44 деца

Набор 2016
Класирани са 65 деца

Набор 2017
Класирани са 91 деца

Набор 2018
Класирани са 62 деца

Набор 2019
Класирани са 33 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 03.10.2020 г.

Днес родителите на всички деца, участвали в класирането, ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 05.10.2020 до 09.10.2020 г..

Столична община