ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

21.09.2020 Проект на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Столична община

 Уважаеми родители,
Във връзка с получени множество становища относно отпадането на общ критерий № 5 "Дете, което посещава самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване", Ви уведомяваме, че се обсъжда въвеждане на гратисен период за децата, родени през 2018 и 2019 година.