ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

19.09.2020 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 19.09.2020 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2014
Класирани са 87 деца

Набор 2015
Класирани са 79 деца

Набор 2016
Класирани са 97 деца

Набор 2017
Класирани са 138 деца

Набор 2018
Класирани са 71 деца

Набор 2019
Класирани са 15 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 19.09.2020 г.

Днес родителите на всички деца, участвали в класирането, ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 21.09.2020 до 25.09.2020 г..

Столична община