ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

12.09.2020 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 12.09.2020 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2013
Класирани са 0 деца

Набор 2014
Класирани са 66 деца

Набор 2015
Класирани са 66 деца

Набор 2016
Класирани са 103 деца

Набор 2017
Класирани са 129 деца

Набор 2018
Класирани са 69 деца

Набор 2019
Класирани са 21 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 12.09.2020 г.

Днес родителите на всички деца, участвали в класирането, ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 14.09.2020 до 18.09.2020 г..

Столична община