ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

05.09.2020 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 05.09.2020 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2013
Класирани са 0 деца

Набор 2014
Класирани са 79 деца

Набор 2015
Класирани са 58 деца

Набор 2016
Класирани са 146 деца

Набор 2017
Класирани са 232 деца

Набор 2018
Класирани са 145 деца

Набор 2019
Класирани са 81 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 05.09.2020 г.

Днес родителите на всички деца, участвали в класирането, ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 08.09.2020 до 11.09.2020 г..

Столична община