ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

04.09.2020 Резултати от извършените служебни проверки на заявените критерии за първо текущо класиране на 29.08.2020 г.


Уважаеми дами и господа,

Предоставяме на Вашето внимание резултатите от извършените служебни проверки на заявените критерии за първо текущо класиране на 29.08.2020 г.

Родени 2019 г.
Отказано записване поради нередовни документи - 6 деца;
Отказ по желание на родителите - 37 деца;
Елиминирани - 29 кандидатури.

Родени 2018 г.
Отказано записване поради нередовни документи - 9 деца;
Отказ по желание на родителите - 19 деца;
Елиминирани - 36 кандидатури.

Родени 2017 г.
Отказано записване поради нередовни документи - 15 деца;
Отказ по желание на родителите - 40 деца;
Елиминирани - 74 кандидатури.

Родени 2016 г.
Отказано записване поради нередовни документи - 11 деца;
Отказ по желание на родителите - 24 деца;
Елиминирани - 54 кандидатури.

Родени 2015 г.
Отказано записване поради нередовни документи - 4 деца;
Отказ по желание на родителите - 3 деца;
Елиминирани - 29 кандидатури.

Родени 2014 г.
Отказано записване поради нередовни документи - 2 деца;
Отказ по желание на родителите - 12 деца;
Елиминирани - 32 кандидатури.


Дирекция „Образование“
Столична община