ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

30.05.2020 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 30.05.2020 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2013
Класирани са 0 деца

Набор 2014
Класирани са 190 деца

Набор 2015
Класирани са 120 деца

Набор 2016
Класирани са 41 деца

Набор 2017
Класирани са 295 деца

Набор 2018
Класирани са 218 деца

Набор 2019
Класирани са 155 деца


Резултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 30.05.2020 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 01.06.2020 до 12.06.2020 г..

Столична община