ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

15.05.2020 Премахнати невалидни предимства

Уважаеми родители,

В периода от 18:00 ч. на 11.05.2020 г. до 12:00 ч. на 15.05.2020 г. бяха направени проверки на заявени предимства по следните критерии:
  • Общ критерий 4 „Родител, който е редовен студент/докторант във ВУ“;
  • Общ критерий 5 за ДГ „Дете, което посещава общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване“ ;
  • Социален критерий 11 за ДГ и ПГУ/Социален критерий 10 за СДЯ „Дете, на което член от семейството е с трайно намалена работоспособност над 70%“
  • Допълнителен критерий 17 за ДГ и ПГУ/ Допълнителен критерий 16 за СДЯ „Дете с хронични заболявания“.
Премахнати са общо 85 предимства, от тях:
  • К4 „Родител, който е редовен студент/докторант във ВУ“ – премахнати 8 от общо заявени 202;
  • К5 „Дете, което посещава общинска СДЯ или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване“ – премахнати 8 от общо заявени 283 за посещаване на частна ясла;
  • СК11 за ДГ и ПГУ/СК10 за СДЯ „Дете, на което член от семейството е с трайно намалена работоспособност над 70%“ – премахнати 41 от общо заявени 217;
  • ДК17 за ДГ и ПГУ/ДК16 за СДЯ – премахнати 28 от общо заявени 202.
Родителите са информирани за основанията за премахване на заявените от тях критерии.

Столична община