ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

11.05.2020 Уточнения във връзка с предстоящото първо класиране с прием от месец септември 2020

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящите класирания за прием от м. септември 2020 година, Ви информираме, че в периода от 18:00 ч. на 11.05.2020 г. (след заключването на системата) до 12 ч. на 15.05.2020 г. преди извършване на първото класиране за учебната 2020/2021 г. под граждански контрол, ще бъдат извършени служебни проверки за коректността на следните критерии, заявени в профилите на кандидатстващите деца:  
  • Общ критерий 4 „Родител, който е редовен студент във ВУ“;
  • Общ критерий 5 за ДГ „Дете, което посещава общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване“;
  • Социален критерий 11 за ДГ и ПГУ/Социален критерий 10 за СДЯ „Дете, на което член от семейството е с трайно намалена работоспособност над 70%“;
  • Допълнителен критерий 17 „Деца с хронични заболявания“.
При проверката на Общ критерий 4 ще се използва справката за всички студенти или докторанти със статус "действащ" и "отчислен с право на защита" в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти  на Министерството на образованието и науката чрез Средата за междурегистров обмен (RegiX). Родителите, които са бивши студенти или са студенти, които са с форма на обучение, различна от „редовна“, трябва да актуализират информацията в ИСОДЗ и ПГУ.

Общ критерий 5 се прилага само при кандидатстване в детска градина за първа градинска група, т.е. само за деца, родени през 2017 година. Проверката ще обхване кандидатстващите деца, чиито родители са заявили най-малко 6 месеца посещение в частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община. Списъкът на частните СДЯ е публикуван в сайта на ИСОДЗ и ПГУ, раздел „Ръковoдство за родители“.

Уточняваме, че предимство по Социален критерий 11 за ДГ и ПГУ/ Социален критерий 10 за СДЯ могат да ползват деца, които имат поне един родител/настойник или брат/сестра с трайно намалена работоспособност над 70%, като братът/сестрата задължително трябва да са въведени в семейния профил.

Социален критерий 11 за ДГ и ПГУ/ Социален критерий 10 за СДЯ и Допълнителен критерий 17  ще бъдат проверявани чрез използване на справката за последното експертно решение на лице в Единната информационна система на медицинската експертиза на Националната експертна лекарска комисия в RegiX.

При установяване на некоректно заявени данни съобразно изискванията на критериите, предимствата ще бъдат премахнати и ще бъдат изпратени съобщения до родителите.

Столична община