ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

12.03.2020 Важно!!! Актуализиране на профилите на децата преди обявяване на свободните места за прием през новата учебна 2020/2021 година

Уважаеми родители,

Съгласно публикувания в страницата на ИСОДЗ и ПГУ Календар за 2020 г. на 16.03.2020 година предстои обявяване на свободните места за прием през новата учебна 2020/2021 година в общинските детски градини, самостоятелни детски ясли и подготвителни групи в училищата на територията на Столична община.

С оглед отчитане на актуалните потребности на родителите и децата за осигуряване на места в детските заведения и ПГУ, Ви уведомяваме следното:

1. На 16.03.2020 г., преди обявяването на свободните места за прием през новата учебна 2020/2021 година, създадените до момента кандидатури в ИСОДЗ и ПГУ, ще отпаднат. Направените до момента регистрации (семейни профили) се запазват.

2. След обявяване на свободните места на 16.03.2020 г., е необходимо родителите да направят нови кандидатури за участие в първото класиране за новата учебна 2020/2021 година, което ще се извърши на 15.05.2020 година под граждански контрол.

3. В периода от 16.03.2020 г. до 18.00 часа на 11.05.2020 г., родителите ще имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да пренареждат заявените кандидатури.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ВРЕМЕТО НА СЪЗДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦАТА!

Столична община