ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

22.02.2020 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 22.02.2020 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2013
Класирани са 9 деца

Набор 2014
Класирани са 27 деца

Набор 2015
Класирани са 16 деца

Набор 2016
Класирани са 15 деца

Набор 2017
Класирани са 4 деца

Набор 2018
Класирани са 8 деца

Набор 2019
Класирани са 0 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 22.02.2020 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 24.02.2020 до 06.03.2020 г..

Столична община