ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

29.01.2020 Отсъствия на децата от детските градини по време на грипната епидемия

Във връзка с обявената от СРЗИ грипна епидемия и постъпилите в дирекция „Образование“ множество запитвания от родители и директори на детски градини, Ви уведомяваме:

1.    Отсъствието на децата в детските градини през дните на грипната ваканция в гр. София няма да бъдат за сметка на регламентираните в нормативната уредба отсъствия по семейни причини - 30 дни за деца от яслена, първа и втора групи и 10 дни - за децата от подготвителни групи.

2.    В Наредбата за предучилищното образование е регламентирано, че отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката, т.е. отсъствията на децата от трета и четвърта групи следва да бъдат извинявани на основание заповедта на министъра. За яслена, първа и втора групи е необходимо родителите да информират директорите на детски градини за отсъствията на децата.

3.    Медицински бележки се представят само в случаите, когато детето отсъства от детската градина поради заболяване. 

Дирекция „Образование“
Столична община