ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

25.01.2020 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 25.01.2020 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2013
Класирани са 20 деца

Набор 2014
Класирани са 42 деца

Набор 2015
Класирани са 34 деца

Набор 2016
Класирани са 30 деца

Набор 2017
Класирани са 9 деца

Набор 2018
Класирани са 8 деца

Набор 2019
Класирани са 0 деца



Резултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 25.01.2020 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 27.01.2020 до 07.02.2020 г..

Столична община