ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

23.11.2019 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 23.11.2019 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2013
Класирани са 15 деца

Набор 2014
Класирани са 20 деца

Набор 2015
Класирани са 21 деца

Набор 2016
Класирани са 46 деца

Набор 2017
Класирани са 29 деца

Набор 2018
Класирани са 45 деца

Набор 2019
Класирани са 0 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 23.11.2019 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 25.11.2019 до 29.11.2019 г..

Столична община