ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

26.10.2019 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 26.10.2019 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2013
Класирани са 23 деца

Набор 2014
Класирани са 19 деца

Набор 2015
Класирани са 40 деца

Набор 2016
Класирани са 137 деца

Набор 2017
Класирани са 20 деца

Набор 2018
Класирани са 11 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 26.10.2019 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 28.10.2019 до 01.11.2019 г..

Столична община