ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

21.10.2019 Смяна на годината при кандидатстване с по-малка или по-голяма възрастова група.

 Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбите на чл.8, ал.3 и ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование, училищното образование може да започне с една година по-рано (на шестгодишна възраст) или да бъде отложено с една година. В чл.9, ал.2 от Наредба №5 за предучилищното образование е регламентирано, че разновъзрастова група може да се сформира при недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група, както следва:

  1. първа възрастова група – 3 -  4-годишни, а в случаите на чл. 4, ал. 2 - 2 - 4 години;
  2. втора възрастова група – 4 -  5-годишни;
  3. трета подготвителна възрастова група – 5 - 6-годишни;
  4. четвърта подготвителна възрастова група- 6 -  7-годишни.