ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

19.10.2019 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 19.10.2019 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2013
Класирани са 22 деца

Набор 2014
Класирани са 27 деца

Набор 2015
Класирани са 38 деца

Набор 2016
Класирани са 157 деца

Набор 2017
Класирани са 25 деца

Набор 2018
Класирани са 18 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 19.10.2019 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 21.10.2019 до 25.10.2019 г..

Столична община