ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

26.09.2019 Откриване на нова яслена и нова градинска група в ДГ № 25 "Изворче"

 Уважаеми родители,

Предстои откриване на две нови групи в ДГ № 25 "Изворче", гр. Банкя, както следва:
- една нова яслена група в Сграда-2;
- една нова градинска група в основната сграда. 
В тази връзка, в профила на детската градина, ще бъдат обявени свободни места за класирането на 05.10.2019 г.

Столична община