ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

14.09.2019 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 14.09.2019 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2012
Класирани са 0 деца

Набор 2013
Класирани са 159 деца

Набор 2014
Класирани са 168 деца

Набор 2015
Класирани са 120 деца

Набор 2016
Класирани са 154 деца

Набор 2017
Класирани са 172 деца

Набор 2018
Класирани са 77 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 14.09.2019 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 16.09.2019 до 20.09.2019 г..

Столична община