ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

03.09.2019 Прехвърляне на незаети места за деца с хронични заболявания в самостоятелните детски ясли

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че на основание § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столчина община, незаетите до 2-ри септември 2019 г. места за деца с хронични заболявания в самостоятелните детски ясли са прехвърлени към местата по общ ред.

Всички свободни места са видими в профилите на съответните детски ясли.

Столична община