ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

17.07.2019 Съобщение от работната група относно прием на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училищата

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че считано от 11.07.2019 г. Работната група, назначена със Заповед № СОА18-РД91-294/21.08.2018 г. на Кмета на Столична община, за разглеждане, обсъждане и вземане на решения за прием на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училищата, преустановява разглеждане на заявления за прием на внуци на директори, учители и служители в общинските детски градини и общинските училища на територията на Столична община.

Столична община